Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletnega mesta https://kinezioklinika.si/ so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) v povezavi z Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu, Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Zakonom o davčnem potrjevanju računov.

S spletnim mestom kinezioklinika.si (v nadaljevanju tudi Klinika«) upravlja Kinezio KLINIKA, kineziološke storitve, d.o.o., Jagnjenica 25A, 1433 Radeče, matična številka: 8000760000, davčna številka: 74576640, ki je tudi ponudnik storitev (v nadaljevanju izvajalec storitev ali Kinezioklinika).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletnega mesta Kinezioklinika, delovanje spletnega naročanja na storitve na spletnem mestu, pravice in obveznosti uporabnika in spletnega mesta ter urejajo poslovni odnos med Kineziolinika d.o.o. in uporabnikom storitve.

Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku naročila na storitev. Uporabnik je ob oddaji rezervacije termina vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Vrste uporabnikov

Za uporabo storitev spletnega mesta Kinezio klinika uporabnik ne potrebuje uporabniškega računa. Pravico naročanja na storitve ima tako vsak polnoletni obiskovalec spletnega mesta Kinezioklinika. Osebe mlajše od 18 let morajo za obisk storitev imeti potrdilo staršev ali zakonitih skrbnikov.

Dostopnost informacij

Kinezioklinika se zavezuje, da bo uporabniku še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovila naslednje informacije:

 1. podatke o podjetju Kinezioklinika (ime in sedež podjetja, matična številka),
 2. kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 3. bistvene lastnosti storitev,
 4. dostopnost storitev (vsaka storitev, navedena na spletnem mestu naj bi bila dostopna ob ustreznem izpolnjevanju pogojev (bolečina, post rehabilitacija, deformacija,…),
 5. cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 6. način plačila in izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 7. časovno veljavnost ponudbe,
 8. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot-1; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot-1 nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 9. pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Ponudba storitev

Cene in ponudba storitev so navedene na strani Cenik.

Naročilo na termin preko spleta

Pogodba med Kineziokliniko in uporabnikom na spletnem mestu kinezioklinika.si je sklenjena v trenutku, ko Kinezioklinika uporabniku pošlje prvo elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila na termin (z naslovom: potrditev prejema naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za Kinezio kliniko kot za uporabnika. Kot uporabnik velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila na termin. Kasnejše spreminjanje podatkov o uporabniku ni mogoče.

Pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku Kinezio klinike oziroma ponudnika storitve Lime Booking.

Funkcija, ki sproži naročilo na termin se imenuje “Potrdi” in se nahaja na zaključni strani spletnega obrazca. S klikom na ta gumb uporabnik odda naročilo na termin in se obveže k plačilu obveznosti podjetju Kinezio klinika d.o.o. za izbrane storitve.

Opis poteka naročila na termin

Uporabnik lahko na spletnem mestu kinezioklinika.si izbira med različnimi storitvami. Vsaka storitev ima različne izvajalce, ki imajo razpisane vnaprej določene termine med katerimi lahko uporabnik izbira. Vsaka storitev ima navedeno tudi trajanje storitve in ceno. V primeru prvega obiska je obvezen obisk Diagnostike telesa.

 1. korak: Izbira storitve

Uporabnik tukaj izbere, na katero storitev bi se želel naročiti. Korak zaključi s klikom na gumb “Nadaljuj”.

 1. korak: Izbira izvajalca in termina

Uporabnik na tem koraku izbere prosti termin (čas in datum) ter izvajalca. Korak zaključi s klikom na gumb “Nadaljuj”.

 1. korak: Izpolnjevanje vprašalnika

Uporabnik tukaj odgovori na vprašanja, ki omogočajo boljšo diagnostiko. Odgovori na to, ali ima kakšne težave, kje je mesto bolečin, je bolečina akutna ali kronična in doda morebitni dodatni komentar. Korak zaključi s klikom na gumb “Nadaljuj”.

 1. korak: Izpolnjevanje osebnih podatkov

Uporabnik na zadnjem koraku izpolni osebne podatke, potrebne za beleženje termina. Vnese podatke o imenu, priimku, telefonu in e-poštnemu naslovu. Kinezio klinika podatke obdeluje v skladu z izjavo o zasebnosti. Korak zaključi s klikom na gumb “Potrdi”.

 1. korak: Pregled pravnega obvestila in potrditev termina

V zadnjem koraku uporabnik pregleda pravno obvestilo (splošne pogoje poslovanja in izjavo o zasebnosti) ter s klikom na gumb “Potrdi” potrdi naročilo na termin, pri čemer nastane obveznost plačila za storitve s strani uporabnika.

O potrditvi termina je uporabnik obveščen na e-poštni naslov ali preko SMS obvestila.

V kolikor uporabnik ni vnesel podatkov v obvezno polje, ga spletna stran o tem obvesti in mu onemogoči nadaljevanje na naslednji korak. Uporabnik lahko v vsakem trenutku spremeni svoje podatke s klikom na puščico “Nazaj”, ki se nahaja v zgornjem levem kotu spletnega obrazca.

Cene

Na podlagi točke c (2) odstavka 78. člena ZDDV-1 nismo zavezanci za DDV, ker izvajamo le storitve, ki so po 42. členu ZDDV-1 oproščene DDV, brez pravice do odbitka vstopnega DDV.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila na termin in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Pravica do odstopa uporabnika od pogodbe

Uporabnik ima pravico, da odpove termin najkasneje 48 ur pred izvedbo. Odpoved lahko opravi preko unikatne povezave za prenaročanje, ki jo dobi na e-mail ali SMS ali s sporočilom na e-naslov urska@kinezioklinika.si. V kolikor je uporabnik storitev že plačal in je obisk teh odpovedal v zgoraj navedenem roku, se lahko stranki dogovorita za prenaročitev na drug termin na drugo storitev ob sorazmernem doplačilu.

V kolikor je potrjeno naročilo odpovedano manj kot 48 ur pred izbranim in potrjenim terminom ali ni odpovedano in se uporabnik storitve termina ne udeleži, se šteje, da potrjeno naročilo ni pravočasno odpovedano, ne glede na razlog za to (ali ta izvira iz sfere naročnika storitve ali iz razloga višje sile). V tem primeru si Kinezio klinika pridržuje pravico zaračunati ali zadržati polno ceno vrednosti storitve.

Kinezioklinika si pridržuje pravico zaradi utemeljenega razloga preklicati izvedbo rezerviranega termina (npr. zaradi bolezni ali zasedenosti izvajalca, nezmožnosti zagotoviti drugega izvajalca,…), o čemer obvesti uporabnika storitve in mu omogoči izbiro drugega prostega termina. V kolikor se za drug prosti termin ne dogovorita in je uporabnik storitve storitev že plačal, mu Kinezioklinika plačana sredstva vrne; namesto tega pa se stranki lahko dogovorita tudi za drugo storitev ob doplačilu oz. vračilu preplačanega dela sredstev. 

Odstop od pogodbe ni mogoč:

 • za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • za opravljeno storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 • digitalne vsebine, ki se ne dostavijo na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo.

Varovanje osebnih podatkov

Kinezioklinika se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 in ZVOP-2.

Vse podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete na strani izjava o zasebnosti. Uporabnik se mora zavedati, da je dolžan spletnemu mestu posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžan spletno mesto obvestiti o spremembi svojih podatkov. Uporabnik s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni.

Komunikacija

Kinezio klinika bo z uporabnikom stopila v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-2.

Oglasna elektronska sporočila Kinezioklinike bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj Kinezio klinika bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Kinezio klinika izrecno spoštovala.
 • Oglasna sporočila Kinezioklinike bodo jasno razvidna in jasno ločena od iger in tekmovanj.

Omejitev odgovornosti in splošni pogoji izvedbe kineziološke obravnave

Kineziološka obravnava poteka na lastno odgovornost. Programi obravnav so varni in skrbno načrtovani, obravnavo vodi le oseba, ki je ustrezno strokovno izobražena – kineziolog. Kljub temu lahko trenutek nepazljivosti pripelje do kakšne poškodbe, ki je žal ne moremo predvideti (na poti v objekt in iz njega, pred, med ali po sami obravnavi). Zato se s podpisom strinjate, da obravnava poteka na lastno odgovornost.

V primeru zdravstvenih težav se pred obravnavo posvetujte s svojim zdravnikom. Le zdravnik bo glede na vaše zdravstveno stanje lahko presodil, ali je obravnava za vas primerna ali ne. Seveda pa ob tem tudi poslušajte svoje telo in sodelujte le toliko, kolikor vam še ustreza.

Opozorite nas na posebnosti, ki jih moramo pri oblikovanju kineziološke obravnave upoštevati. Vse naše obravnave so oblikovane na način, da si lahko udeleženci prilagajajo intenzivnost in tudi način izvedbe. V kolikor obstajajo kakršne koli posebnosti, ki jih moramo pri oblikovanju obravnave upoštevati, nas o tem prosim predhodno obvestite. Le tako bomo lahko v obravnavo dodali variacije, ki bodo oblikovane za vas in ki vam bodo omogočile še varnejšo obravnavo.

Kljub temu podjetje Kinezio klinika, strokovno svetovanje, d.o.o. in kineziolog, ki vodi obravnavo ne prevzemamo nobene odgovornosti zaradi morebitne poškodbe, poslabšanja stanja ali druge negativne posledice, ki bi lahko nastale med ali kot posledica obravnave.

V kolikor se med obravnavo slabo počutite, z aktivnostjo nemudoma prekinite. V kolikor med obravnavo začutite omedlevico, pomanjkanje zraka, bolečine, oziroma kakršno koli slabo počutje, z aktivnostjo nemudoma prekinite in o tem obvestite kineziologa.

Stranka soglaša, da Kinezio klinika zbira, hrani in obdeluje njene osebne podatke v skladu z veljavnimi zakonodajnimi določbami o varstvu osebnih podatkov. Ti podatki vključujejo ime, naslov, telefonsko številko, datum rojstva, e-poštni naslov in druge podatke, ki jih stranka posreduje za namene rehabilitacijskega programa.

Kinezioklinika se zavezuje, da bo osebne podatke stranke obravnavala zaupno in jih ne bo delila z nepooblaščenimi tretjimi osebami. Stranka soglaša, da se v primerih, ko bo to nujno za nadaljnjo obravnavo, lahko delijo njeni osebni podatki, diagnostične informacije in druge relevantne zdravstvene podatke z ortopedi ali fizioterapevti.

Stranka soglaša, da se vsi dokumenti, ki vsebujejo njene osebne podatke, diagnostične informacije in druge zdravstvene podatke, shranjujejo v našem arhivu, ki je dostopen le kineziologom, ki obravnavajo primer stranke.

S podpisom stranka potrjuje, da je prebrala in razumela zgornje navedene splošne pogoje ter se strinja z njeno vsebino.

Pritožbe in spori

Kinezio klinika d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Kinezioklinika d.o.o. se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se uporabnik z izvajalcem Kinezio klinika d.o.o. lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 041 367 441 ali po elektronski pošti na urska@kinezioklinika.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova urska@kinezioklinika.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Kinezio klinika d.o.o. se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Kinezio klinika d.o.o. prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Kinezio klinika d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Kinezioklinika d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno poslovanje na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

PODATKI O PODJETJU

Naziv podjetja:KINEZIO KLINIKA, kineziološke storitve, d.o.o.

Naslov: Jagnjenica 25A, 1433 Radeče

Davčna številka: 74576640

Matična številka: 8000760000

Številka računa: SI56 0400 1004 9191 987

E-pošta: urska@kinezioklinika.si

Telefonska številka: 

Spletno mesto: www.kinezioklinika.si

Registrski organ: Okrožno sodišče Celje

Vpis v registrski organ: 2017/24219, 16.06.2017