CENIK OBRAVNAV

Diagnostika telesa, priporočila za varno gibanje in usmeritev na program.

Kineziološka obravnava v mini skupinah do 8 vadečih na daljavo ali v živo.

Osebna obravnava 1:1 – prisotnost 1 osebe.

Osebna obravnava 2:1 – prisotnost 2 osebi.

Dodatna ponudba

Kineziološki posvet je možen preko ZOOM-a, telefona ali elektronske pošte.

Za pripravo osebnega programa je obvezno predhodno opraviti diagnostiko telesa.

Cene za podjetja

Kineziološka obravnava v skupini 4 vadečih.

Na podlagi točke c (2) odstavka 78. člena ZDDV-1 nismo zavezanci za DDV, ker izvajamo le storitve, ki so po 42. členu ZDDV-1 oproščene DDV, brez pravice do odbitka vstopnega DDV.

Vsi paketi obiskov imajo veljavnost 3 mesece!

Prisotnost na vseh programih je brez stroškov mogoče odpovedati vsaj 48 ur pred pričetkom programa.

Pri nakupu ni možno koristiti popustov, prav tako ni možnosti podaljševanja veljavnosti.