PODPORA STAROSTNIKOM

Aktiven dan za starostnike

S programom smo posebno strokovno pozornost usmerili k najstarejši populaciji, ki je v veliki meri odvisna od svojih sorodnikov. Vsebina programa vključuje interaktivno sodelovanje s strokovnjakom, kineziološke vaje, analizo programa ter kognitivno delavnico. S pomočjo senior fitnes testa v osebnem kartonu natančno spremljamo njihova bolezenska stanja, poškodbe, deformacije, omejitve in napredek motoričnih sposobnosti. Program se izvaja v centrih za starejše DEOS in sicer na osmih lokacijah po Sloveniji.

Vedno več raziskav je usmerjenih v telesno aktivnost v tretjem življenjskem obdobju in rezultati vedno znova dokazujejo, kako pomemben je vpliv le te na ohranitev zdravja, samostojnosti, mobilnosti predvsem v starosti po 80 letu. Z rastjo pričakovane življenjske dobe se povečuje tudi število ljudi s telesno prizadetostjo, omejitvami in Svetovna zdravstvena organizacija se že ukvarja s preventivo na mednarodni ravni. Cilj preventive je omogočiti ljudem da bodo starost preživljali zdravi in kar se da v dobri fizični in psihični kondiciji.

Žal vedno več smrti pripisujemo telesni neaktivnosti, katera povzroča kar 20-40% upad mišične mase in kot posledico znatno manjšo telesno moč, slabše gibalne sposobnosti oziroma povzroči telesno okvaro in upad funkcij zaradi atrofije. Starostniki so družbena skupina s številnimi bolezenskimi stanji, katere je mogoče omiliti z redno in posamezniku prilagojeno vadbo.

Starostnik si ne želi biti v breme družbe, zato je kakovostna starost pomembna v tretjem življenjskem obdobju. Žal v tem obdobju starejši postajajo odvisni od drugih, tako je obisk fitnesov in organiziranih vadb zaradi zmanjšane mobilnosti onemogočen, zato se aktivnost te starostne skupine bistveno zmanjša. Samostojnost in neodvisnost je želja vsakega posameznika v tretjem življenjskem obdobju, zato je strah pred “nepokretnostjo” opravičen.

POGOSTA VPRAŠANJA

Namen projekta “ AKTIVEN DAN” je omogočiti gibanje in kvalitetnejše življenje tudi na nek način pozabljeni skupini starostnikov, jim povrniti voljo do življenja, vzbuditi radost in veselje do gibanja in posledično izboljšanje telesne zmogljivosti, ki se bodo odražale v večji samostojnosti in neodvisnosti. Posebnost programa je individualna obravnava posameznika, vodenje vadbenega kartona, testiranje zmogljivosti s Senior fitnes testom, oblikovanje homogenih skupin in prilagojena vadba, ki bo omogočala napredek vsakega posameznika. Program bo dodatno obogaten v smeri izobraževanja o aktualnih temah s ciljem povečati učinkovitost na vadbi. Klepet s strokovnjakom – kineziologom pred aktivnostjo bo dvignil raven motivacije, omogočil koristno druženje in spodbudil zavedanje o preprečevanju propadanja telesa in duha.
S programom želimo občutljivi skupini ljudi v pozni starosti omogočiti boljšo fizično pripravljenost, izboljšati osnovne vitalne funkcije in že obstoječa bolezenska stanja, pridobiti funkcionalno telesno sestavo ter s povečanjem življenjske energije vzbuditi pozitivne misli in motivacijo za številne aktivnosti.

Program je namenjen vsem starostnikom, ki bivajo v centrih starejših DEOS (8 lokacij po Sloveniji) in predvsem okoliškim starejšim prebivalcem, ki ponavadi bivajo doma sami brez prilagojenega programa, ter vsem starostnikom veščim s spletnim komunikatorjem, da se programa udeležijo na daljavo. Pogoj priključitve k programu je pokretnost in nadzor vitalnih funkcij.

Program se prične s kofetkanjem, da se udeleženci zberejo in malo poklepetajo, nato nadaljujejo pod vodstvom kineziologa Kinezio klinike ki vadbeni del programa prične s strokovnim klepetom za lažje razumevanje nadaljnjih vsebin. Sledi program kineziološke vadbe, ki je prilagojen omejitvam posameznika in tako omogoči gibanje slehernemu starostniku. Po zaključku vadbenega dela sledi kratka analiza in „domača naloga“ do naslednjega srečanja. Nadaljevanje prevzame delovni terapevt, ki poskrbi za kognitivni del vaj in kvalitetno druženje zaključijo s kosilom.

Programa se lahko starostnik udeleži tudi na daljavo, ker kineziologinja iz centra starejših Črnuče s pomočjo profesionalne digitalne opreme omogoča priklop v program tudi od doma. Svojce prosimo le za pomoč pri nastavitvi aplikacije Zoom in potem uporabnik preko svojega računalnika le s klikom na povezavo že telovadi pod strokovnim vodstvom.

Mogoče bo odgovor za marsikoga neverjeten, ampak brez dvoma lahko potrdimo zavidljive napredke v vseh motoričnih sposobnosti tudi po 80 letu starosti.
S Fakulteto za šport smo prav na tem programu izvedli 3 mesečno raziskavo, ko so bili za to obdobje pod vodstvom kineziologa starostniki aktivni 2x tedensko. Na začetku in koncu smo opravili Senior fitnes test (6 testov) in presenečeni ugotovili, da so se nekatere sposobnosti v tem obdobju izboljšale tudi za 40%. Ne smemo pozabiti, da je bila povprečna starost udeležencev 84 let in najstarejša udeleženka 91 let.

Namen projekta “ AKTIVEN DAN” je omogočiti gibanje in kvalitetnejše življenje tudi na nek način pozabljeni skupini starostnikov, jim povrniti voljo do življenja, vzbuditi radost in veselje do gibanja in posledično izboljšanje telesne zmogljivosti, ki se bodo odražale v večji samostojnosti in neodvisnosti. Posebnost programa je individualna obravnava posameznika, vodenje vadbenega kartona, testiranje zmogljivosti s Senior fitnes testom, oblikovanje homogenih skupin in prilagojena vadba, ki bo omogočala napredek vsakega posameznika. Program bo dodatno obogaten v smeri izobraževanja o aktualnih temah s ciljem povečati učinkovitost na vadbi. Klepet s strokovnjakom – kineziologom pred aktivnostjo bo dvignil raven motivacije, omogočil koristno druženje in spodbudil zavedanje o preprečevanju propadanja telesa in duha.
S programom želimo občutljivi skupini ljudi v pozni starosti omogočiti boljšo fizično pripravljenost, izboljšati osnovne vitalne funkcije in že obstoječa bolezenska stanja, pridobiti funkcionalno telesno sestavo ter s povečanjem življenjske energije vzbuditi pozitivne misli in motivacijo za številne aktivnosti.

Program je namenjen vsem starostnikom, ki bivajo v centrih starejših DEOS (8 lokacij po Sloveniji) in predvsem okoliškim starejšim prebivalcem, ki ponavadi bivajo doma sami brez prilagojenega programa, ter vsem starostnikom veščim s spletnim komunikatorjem, da se programa udeležijo na daljavo. Pogoj priključitve k programu je pokretnost in nadzor vitalnih funkcij.

Program se prične s kofetkanjem, da se udeleženci zberejo in malo poklepetajo, nato nadaljujejo pod vodstvom kineziologa Kinezio klinike ki vadbeni del programa prične s strokovnim klepetom za lažje razumevanje nadaljnjih vsebin. Sledi program kineziološke vadbe, ki je prilagojen omejitvam posameznika in tako omogoči gibanje slehernemu starostniku. Po zaključku vadbenega dela sledi kratka analiza in „domača naloga“ do naslednjega srečanja. Nadaljevanje prevzame delovni terapevt, ki poskrbi za kognitivni del vaj in kvalitetno druženje zaključijo s kosilom.

Programa se lahko starostnik udeleži tudi na daljavo, ker kineziologinja iz centra starejših Črnuče s pomočjo profesionalne digitalne opreme omogoča priklop v program tudi od doma. Svojce prosimo le za pomoč pri nastavitvi aplikacije Zoom in potem uporabnik preko svojega računalnika le s klikom na povezavo že telovadi pod strokovnim vodstvom.

Mogoče bo odgovor za marsikoga neverjeten, ampak brez dvoma lahko potrdimo zavidljive napredke v vseh motoričnih sposobnosti tudi po 80 letu starosti.
S Fakulteto za šport smo prav na tem programu izvedli 3 mesečno raziskavo, ko so bili za to obdobje pod vodstvom kineziologa starostniki aktivni 2x tedensko. Na začetku in koncu smo opravili Senior fitnes test (6 testov) in presenečeni ugotovili, da so se nekatere sposobnosti v tem obdobju izboljšale tudi za 40%. Ne smemo pozabiti, da je bila povprečna starost udeležencev 84 let in najstarejša udeleženka 91 let.